درباره ما

بسمه تعالی
معرفی مجموعه پزشک من :
این مجموعه یک رسانه در حوزه سلامت و بهداشت است که با هدف ارتقای سطح آگاهی و در
نتیجه ارتقای سطح سلامت عموم مردم راه اندازی شده است . مجموعه پزشک من به عنوان یک
رسانه پزشکی می کوشد تا با استفاده از ابزار رسانه ای خود و بهره گیری از مشاوره های
پزشکان و متخصصان سهمی هر چند کوچک در پیشرفت واعتلای بهداشت کشور داشته باشد …
آمار های موجود نشان می دهند که بسیاری از بیماری های عصر حاضر ناشی از بی اطلاعی یا عدم
شناخت اصولی نسبت به علم پزشکی و بیماری ها اتفاق می افتند . اگر شناختی درست و علمی از
فاکتورهای خطر آفرین برای سلامت انسان در بین مردم وجود داشته باشد آنوقت می توان از وقوع
بسیاری از بیماری ها پیشگیری کرد و یا اینکه می توان در مراحل ابتدایی و قبل از مزمن شدن یک
بیماری نشانه های آنرا شناسایی کرد .
با توجه به میزان بسیار بالای نفوذ ابزار ارتباطی در بین خانواده ها رسانه پزشک من ماموریت
خود را ارائه دادن اطلاعات دقیق و قابل اعتمادی درباره شیوه زندگی سالم به مردم قرار داده
است. اطلاعاتی که با حمایت و بهره گیری از نظر کارشناسان برجسته دقیقا بررسی شده و توسط رسانه
پزشک من منتشر شده است .
سعی ما بر این است که بتوان با آگاهی کامل ، راه سلامتی را برای خانواده ها در پیش گرفت .
اما این اطلاعات جایگزین مناسبی برای مشاوره با پزشک نیست ، نیازهای بهداشتی و پزشکی افراد
متفاوت است . با توجه به همین موضوع رسانه پزشک من با بهره گیری از پزشکان و متخصصان خود
در بخش پرسش و پاسخ های پزشکی فعالیت می کند و به سوالات و مشاوره های پزشکی مخاطبان
پاسخ می دهد